top of page

איך אני עובדת?

צורת העבודה מתאפיינת בדו-שיח קבוע עם הכותב, בעמידה בלוחות זמנים ובזמינות מתמדת. יש אפשרות לקבוע פגישת היכרות ללא עלות. המטרה שלי היא לכבד את הטקסט ולא להשליט את עצמי עליו. באופן שכזה הטקסט הופך לחומר קריאה זורם, נגיש איכותי ומרתק.

 

המטרה המשותפת לכם ולי היא שתאהבו את הטקסט שכתבתם ותהיו שלמים איתו. בדרך להשגת המטרה תקבלו יחס אישי ותמיכה מקצועית.

עריכה אקדמית: עריכה של עבודות אקדמיות על פי כלל המוסד כולל: בדיקה של הערות השוליים והתקנת הרשימה הביבליוגרפית. כמו כן, שיפור הניסוחים והמבנה.


הגהה: תהליך שנעשה לאחר שהטקסט עבר עריכה. מדובר בעיקר בפיסוק, תיקון שגיאות כתיב והקלדה, האחדת הכתיב (כתיב מלא וחסר), תיקון שגיאות בסיסיות כמו סמיכויות ושיבושי לשון.


ניקוד: בעברית בת-ימינו משמש הניקוד בעיקר בספרי ילדים ובספרי שירה. כמו כן, לעיתים משתמשים בניקוד כאשר יש חשש שהקורא לא ידע לקרוא נכון את המילה בין אם המילה אינה מוכרת (כגון מילים זרות) ובין אם המילה נכתבת באופן זהה למילה אחרת (הומוגרפיה).

ישנן כיום תוכנות לניקוד שמנסות לנקד מילים באופן אוטומטי אך הן לא מדויקות ברובן.

מהן הפעולות שאני מבצעת בכל פרויקט?

אני שואפת בעבודתי לענות על הדרישה הגוברת והולכת לשירותי עריכה בשפה העברית מאנשי אקדמיה ואנשי עסקים ברחבי העולם. לעריכת הלשון הגעתי בזכות אהבתי הרבה לשפה ולמילים.

תהליך העריכה מצריך שיתוף פעולה הדוק בין עורך הלשון למחבר הטקסט, שכן יש לערוך את הכתוב הן על פי רצון הלקוח והן על פי צורכי הטקסט. שיתוף פעולה פורה והדוק בין עורך הלשון יוצר טקסט מעניין, איכותי וברור, המעלה את תחושת הביטחון העצמי של הכותב ומספק לו חוויה חיובית והנאה ותוצאות מידיות.

 

אלו הם כמה מהשירותים הכלולים בעבודתי:  

עריכה לשונית: תהליך הכולל תיקוני תחביר וניסוח בהיר של משפטים, האחדת המשלב, דיוק בבחירת המילים והעשרת השפה.


עריכת תוכן-שכתוב: ניסוח מחדש של הטקסט, עריכה מקיפה, איתור חזרות מיותרות וסתירות, הצעות לשיפור ולהדגשה של הסגנון הייחודי של הכותב.

מהם שלבי העבודה?

התקשורת ביני ובין הלקוח חשובה לי ביותר שכן זהו חלק מרכזי בתהליך העריכה. שיתוף הפעולה בינינו ותהליך עבודה מאורגן יעזרו לנו להגיע לתוצאות הרצויות:

חשוב להגדיר מראש מהו סוג העריכה הדרוש והאם יש מגבלת זמן משמעותית לסיום העבודה.

שלב ד:

עריכת הטקסטים לפי ההנחיות


לאחר שקיבלתי דגשים והערות,  אני ממשיכה לערוך את הטקסט באותה השיטה עד לסיום הפרויקט.

שלב ג:

שליחת הערות ותגובת

לעריכה הראשונית


לאחר העריכה הראשונית אתם  שולחים לי הערות ותגובות בצורה מסודרת, כדי שאוכל להמשיך ולערוך את הטקסט.

שלב ב:

הזמנת עבודה

 

לאחר שסקרנו את המטלות הדרושות כדי לשפר את הטקסט, אני שולחת טופס הזמנה – הצעת מחיר שכוללת גם מסגרת זמן לביצוע הפרויקט. לאחר אישור ההזמנה, נוכל להתחיל בעבודה!

שלב א:

שליחת הטקסט


אתם שולחים אליי את הטקסט לסקירה. הסקירה חשובה כדי להחליט מהם השירותים הדרושים כדי להפוך את

הטקסט לברור ומדויק יותר.

אני מזמינה אתכם לנסות

כתבתם טקסט ואתם זקוקים לעריכה?

אני מזמינה אתכם לשלוח לי עמוד לדוגמה ואחזיר לכם אותו לאחר עריכה.

{ שירות זה ניתן ללא עלות }

שלחו אלי קובץ

אייקון - עיפרון ונייר
bottom of page