top of page
_1נורית copy.jpg

השירותים שלי

תחום העריכה הלשונית נוגע להיבטים רבים, לשוניים וסגנוניים, כשהמטרה המרכזית בעריכה היא ללטש את הכתוב כך שיהיה ראוי לפרסום.

הקשר בין העורך לכותב חשוב ומומלץ שתהיה כימיה בין הצדדים.

 

כעורכת חשוב לי לשמר את סגנונו של הכותב ולתקן רק את מה שזקוק לשינוי.

הטקסט הוא בבעלות הכותב בלבד, ואני פה כדי לסייע ולשפר את הנדרש.

לידיעתכם, מדובר בתהליך שלוקח זמן וראוי להקדיש לו תשומת לב מספקת

עריכה אקדמית

עריכה של עבודות אקדמיות על פי כללי המוסד כולל: בדיקה של הערות השוליים והתקנת הרשימה הביבליוגרפית. כמו כן, שיפור הניסוחים והמבנה.

עריכה אקדמית_72x.png

הגהה

תהליך שנעשה לאחר שהטקסט עבר עריכה. מדובר בעיקר בפיסוק, תיקון שגיאות כתיב והקלדה, האחדת הכתיב (כתיב מלא וחסר), תיקון שגיאות בסיסיות כמו סמיכויות ושיבושי לשון.

עריכה לשונית_72x.png

עריכה לשונית

תהליך הכולל תיקוני תחביר וניסוח בהיר של משפטים, האחדת המשלב, דיוק בבחירת המילים והעשרת השפה.

ניקוד_72x.png

ניקוד

בעברית בת-ימינו משמש הניקוד בעיקר בספרי ילדים ובספרי שירה. כמו כן, לעיתים משתמשים בניקוד כאשר יש חשש שהקורא לא ידע לקרוא נכון את המילה או אם המילה אינה מוכרת. אומנם יש כיום תוכנות לניקוד, אך הן לא מדויקות ברובן.

אני מזמינה אתכם לנסות

כתבתם טקסט ואתם זקוקים לעריכה?

אני מזמינה אתכם לשלוח לי עמוד לדוגמה ואחזיר לכם אותו לאחר עריכה.

{ שירות זה ניתן ללא עלות }

שלחו אלי קובץ למייל

אייקון - עיפרון ונייר
bottom of page