top of page

עריכה לשונית ועריכת תוכן

עריכה לשונית היא אחד השלבים החשובים בחייו של טקסט.

לבחירתכם כמה רמות של עריכה לשונית:
 • הגהה והתקנה: תיקון סימני פיסוק, שגיאות כתיב, רווחים כפולים ומקפים לא תקינים.

 • עריכת ליטוש: תיקוני תחביר, דקדוק ודפוס ושגיאות לשון.

 • עריכה לשונית יסודית: תיקון סימני פיסוק, תחביר ודקדוק, ליטוש משפטים מעורפלים או מסורבלים, העשרת השפה ודיוק בבחירת המילים, מניעת חזרות, האחדת הכתיב והעלאת המשלב, שמירה על זרימה הרמונית של הטקסט וקשר רעיוני בין הנושאים שבטקסט.

 • שכתוב: כתיבה מחדש של הטקסט.

לוגו קמץ קטן

כל טקסט זקוק לעריכה

עריכה לשונית היא החוליה האחרונה המקשרת בין הכותב לקורא, ולכן לעורך הלשון תפקיד חשוב בבניית הטקסט ובהגשתו לפרסום. שנות ה-2000 מתאפיינות במציאות לשונית מאתגרת. במרוצת השנים האחרונות, העריכה הלשונית במדיה המודפסת ובאינטרנט הולכת וצוברת תאוצה. כדי לפרסם טקסט שהוא גם תקין מבחינה לשונית וגם מותאם למשלב הלשוני במציאות היומיומית נדרשת פעולת עריכה מקצועית וקפדנית.

אני שואפת בעבודתי לענות על הדרישה הגוברת והולכת לשירותי עריכה בשפה העברית מאנשי אקדמיה ואנשי עסקים ברחבי העולם. לעריכת הלשון הגעתי בזכות אהבתי הרבה לשפה ולמילים.

תהליך העריכה מצריך שיתוף פעולה הדוק בין עורך הלשון למחבר הטקסט, שכן יש לערוך את הכתוב הן על פי רצון הלקוח והן על פי צורכי הטקסט. שיתוף פעולה פורה והדוק בין עורך הלשון יוצר טקסט מעניין, איכותי וברור, המעלה את תחושת הביטחון העצמי של הכותב ומספק לו חוויה חיובית והנאה ותוצאות מידיות.

אייקון - עיפרון ונייר

עריכת תוכן

כאן התוכן הוא המלך. לאחר שסיימנו את עריכת הלשון יש לערוך את התוכן בטקסט באופן הממוקד ביותר כדי להעביר את המסר המדויק. עריכת התוכן היא עיבוד מחדש של הטקסט בדרך שיוצרת בהירות ואחידות.

עריכת תוכן חשובה כדי לוודא שאין חזרות מיותרות, שמבנה הטקסט נכון, שהפסקות ממוקמות במקום המתאים, שמילות הקישור נכונות ושהניסוחים בהירים. בדרך כלל נהוג להתחיל עם העריכה הלשונית ולאחר מכן לגשת לעריכת התוכן.

עריכת התוכן תורמת לאיכות ולרמה גבוהה יותר של טקסט.

עריכת התוכן כוללת:
 • הבהרת התוכן, תוך ניסוח ממוקד לפי דרישת לקוח

 • ארגון הפסקות כך שישרת את התוכן

 • איתור סתירות וחזרות מיותרות

 • סדר נכון של המילים במשפט

 • התאמת המשלב הלשוני לטקסט על פי הצורך (בשפה יש משלבים שונים: שפה גבוהה, שפה תקנית, שפת דיבור). כשעורכים טקסט חשוב להתאים בין התוכן לבין המשלב הלשוני

אייקון - עיפרון ותווי איות

עריכה לשונית

בעריכה הלשונית אני למעשה מגיעה לרבדים העמוקים שבלשון:

אני בודקת את התחביר, את הסגנון, את אוצר המילים ואת סדר המילים במשפט. אני מציעה חלופות ומתייעצת עם הכותב אם משהו בטקסט אינו ברור או אם חסר לי מידע כלשהו.


תהליך העריכה כולל:

 • תיקון שיבושי לשון בטקסט

 • עריכת סדר המילים במשפט

 • פיסוק, נקוד והגהה על פי כללי העברית החדשה

 • עריכת הלשון כוללת העשרת הסגנון הלשוני 
  ואוצר המילים בטקסט

רוצים לדעת איך אני עובדת?

bottom of page