top of page

איך מתומחרת העבודה?

המחיר של כל עבודה שונה ונקבע על פי שלושה שיקולים עיקריים: אורך הטקסט, רמת הכתיבה וסוג העריכה.

כל החומרים הכתובים שאני מקבלת לידיי עוברים שינויים כדי שיהיו מוכנים להדפסה או לפרסום באינטרנט. כעורכת לשונית וכעורכת תוכן, אני דואגת לתקן את שגיאות הכתיב, לשפר את הסגנון, לבצע הגהה לתכנים ולשפר את התחביר וכן כל שינוי נוסף שדרוש כדי לשפר את טיב הטקסט ואת הבנתו.

שירותי העריכה שאני מציעה נעשים באופן מקצועי. כעורכת לשונית יש לי גישה למקורות מידע בתחומי הלשון ובתחומי השפה העברית.

כמו כן יש לי גישה גם לתחומי ידע נוספים. להלן כמה קישורים לאתרים בתחום:

  • אתר האקדמיה ללשון עברית

  • מדריך לרישום ביבליוגרפי בשיטת APA: מכללת בית-ברל

  • פרויקט בן-יהודה: מיזם התנדבותי העוסק ביצירת מהדורותאלקטרוניות של נכסי הספרות העברית

  • אתר הספרייה הלאומית: מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים

  • אורך הטקסט: עמוד טקסט ממוצע מכיל כ-250 מלה, וזה המפתח שלפיו אחשב תשלום. חישוב נוסף הוא על פי גיליון דפוס. גיליון מכיל 24,000 סימני דפוס כולל מקשי רווח. דרך זאת משמשת בדרך כלל לספרים בלבד.

 

  • רמת הכתיבה של הטקסט: האם הטקסט זקוק לליטוש בלבד או שמדובר בשכתוב הטקסט מחדש? רק לאחר קבלת דוגמה מהטקסט וקריאתו ניתן יהיה לענות על שאלה זו.

  • סוג העריכה: לסוגי עריכה שונים יש תעריפים שונים שכן לכל טקסט נדרש פרק זמן שונה ומידה שונה של מאמץ. כדי להשיג את התוצאות הרצויות וכדי למנוע אי-הבנות כלשהן חשוב להגדיר את אופי העבודה לפני שמתחילים.

אני מזמינה אתכם לנסות

כתבתם טקסט ואתם זקוקים לעריכה?

אני מזמינה אתכם לשלוח לי עד שני עמודים לדוגמה ואחזיר לכם אותם לאחר עריכה.

{ שירות זה ניתן ללא עלות }

שלחו אליי קובץ

אייקון עפרון ונייר
bottom of page